Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

O centre

Centrum pre celostný rozvoj osobnosti
AD-centrum Miloslavov

 

Centrum pre celostný rozvoj osobnosti predstavuje priestor pre stretávanie sa ľudí pri práci na osobnostnom, duševno-duchovnom vývoji. V stredobode pozornosti preto stojí téma rozvoja jednotlivca, ktorú napĺňame rôznymi aktivitami - pohybom (cvičenie jogy, nordic walking, event. pilates a iné pohybové formy), výživou (zdravé jedlá rastlinného pôvodu), umením (umelecké kresby, výtvarné workshopy, výtvarná terapia), štúdiom literatúry (prezentácia kníh, spoločné čítanie, meditácie k textom).

 

 

Centrum je otvorené voči okoliu (vonkajšie kružnice a vonkajšie okvetné lístky), je to priestor, kde majú ľudia príležitosť spoznať rôzne aktivity, možnosti v živote, zistiť čo ich zaujíma, čomu by sa chceli ďalej venovať. Naším cieľom je, aby sa v centre cítili prijatí, rešpektovaní a vnímaní vo svojich potrebách. Rovnako dôležité je, aby to, čo v centre spoznajú a čo sa stane súčasťou ich ďalšieho života, boli pripravení uplatňovať v súlade s potrebami svojich blízkych, vo svojej odbornej profesii a celkovo v pôsobení spoločnosti.

Zároveň má svoj jasný stred a prispieva k posilňovaniu schopnosti slobodného konania v živote (trojuholník ako symbol trojčlennosti duševných síl, teda myslenia, cítenia a vôle vo vyváženom vzťahu). Trojuholník symbolizuje jednotu týchto troch síl ľudskej duše.
Výsledkom spolupôsobenia tejto otvorenosti a jasného stredu by malo byť zažitie pokoja a koncentrácie, sústredenie sa na nové ciele v živote, čo napomáha regenerácii aj utváraniu nových životných síl pre zachovávanie zdravia a zmysluplné žitie (vnútorný trojlístok v trojuholníku).

 

Galéria

Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: