Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Inšpirácie nielen o joge

Vitajte v našom inšpiratívnom blogu!

Nájdete v ňom inšpirácie pre Váš osobnostný rozvoj a lepšie využívanie svojich možností a talentov. Tvoria ho články o jogových pozíciách, o aspektoch duševného života, aj o tom, ako podporiť alebo ako si uchovať dobré zdravie.

Je tiež kaleidoskopom aktivít Školy jogy a Vydavateľstva AD-joga v oblasti jogy a rozvíjania individuálnej spirituality a obsahuje kvalitné zostavy na samostatné cvičenie jogy

Nová jogová vôľa

Nová jogová vôľa je jogový koncept, ktorého východiskovou témou je vnášanie spirituality, duchovných obsahov do každodenného života. Predstavuje modernú jogovú prax, ktorá kladie dôraz na duševné, jemnocitné prežívanie ásan a pozdvihnutie myšlienkových a citových síl duše. Vychádza zo základov jňana jogy (jogy múdrosti) a antropozofie (náuky o múdrosti človeka).

Viac...

Knižná novinka H.Grill: Slobodný dych

Môcť slobodne dýchať - je to samozrejmosť alebo vzácnosť? Dýchate slobodne? A čo to znamená? Odhaľte princípy kvalitného, voľne plynúceho, slobodného dychu v slovenskom vydaní knihy Slobodný dych a svetelno-duševný proces. 

Viac...

Spoznajte Školu slobodného dychu

Škola slobodného dychu kladie do centra pozornosti obraz slobodného človeka, ktorý je slobodný v konaní, životnom postoji, názoroch a môže preto voľne, slobodne dýchať. Tento prístup k dychu a joge je založený na antropozofickom poznaní. 

Viac...

Pozdrav Slnka a jeho význam pre súčasného človeka

Pozdrav Slnka je jogová cvičebná zostava, zložená z dvanástich rytmicky sa striedajúcich, čiastkových pohybov. V priebehu niekoľkých minút opakovania zostava umožní kvalitne rozcvičiť celé telo, zahriať sa, uvoľniť a pripraviť sa na ďalšie intenzívnejšie cvičenie.

Viac...

Zoznámte sa s Heinzom Grillom

V tomto príspevku predstavujem osobnosť Heinza Grilla, ktorého životné dielo ma inšpirovalo na mojej ceste jogovej učiteľky. Viacerí z vás už poznajú fotografie jeho jogových pozícií, ktoré pôsobia mimoriadne ľahko, akoby neovplyvnené zemskou príťažlivosťou. Iní ste sa s ním už aj osobne stretli na seminároch v Bratislave, alebo v severnom Taliansku.

Viac...

SERIÁL: VENUJME SA DYCHU

V sérií krátkych videí sa spoločne venujeme dychu. Vysvetlíme si zásady tzv. slobodného dychu a ukážeme si jednoduché cvičenia, ktoré vedú k harmonizácií dychu a zlepšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

Viac...

Význam cvičenia jogy pre podporu imunity

Dňa 20. júna 2018 sa konala prednáška Joga ako terapia na podporu imunity v  Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. Je naozaj cenné, že vytvorili priestor pre túto aktuálnu a dôležitú tému. Obsah prednášky si prečítajte v krátkom zhrnutí.

Viac...

Joga pre onkologických pacientov

V Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave prebiehajú už druhý rok kurzy jogy pre onkologických pacientov. Kurzy vedie lektorka jogy Miriam Bellušová, ktorá v nasledujúcom príspevku hovorí o tom, ako tieto hodiny prebiehajú a v čom spočíva význam cvičenia jogy pre klientov centra pomoci.

Viac...

Špecializované kurzy

Popri všeobecných kurzoch jogy  sú v ponuke Školy jogy AD-joga špecializované kurzy určené ľuďom, ktorí z dôvodu ochorenia alebo náročnej liečby majú aktuálne menší fyzický potenciál, no napriek tomu sa rozhodnú venovať joge. Lekcie sú prispôsobené ich možnostiam pohybu a  istý priestor na nich venujeme aj spoznávaniu možností, ako aktivovať vlastný  samoliečivý potenciál  ľudskej bytosti a podporiť oslabené životné sily.

Viac...

Zostava pre samoštúdium a cvičenie doma

„Jogovou pozíciou, takzvanou ásanou, človek nezaujíma len telesnú pozíciu, ale sa súčasne vo vedomí zaoberá osobitným cítením, toto spoznáva a realizuje ho do vyjadrenia prostredníctvom tela až k umeleckému obrazu“ (cit. autor H. Grill). Tým toto cítenie sprostredkuje aj pre okolie a v atmosfére vzájomného medziľudského podporovania tvorí životné sily nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych.

Viac...

Joga a životný priestor

Na mojich lekciách jogy sa môžete stretnúť s pojmom "stred dĺžky chrbta", alebo tzv. tretie centrum. Vo fyzickom tele, pomyselne na úrovni žalúdka smerom k chrbtici sa nachádza zhluk nervovo-vegetatívnych zakončení (odb. plexus solaris), ktoré riadia činnosť orgánov brušnej dutiny. V astrálnom tele sa na jeho úrovni nachádza tretie energetické centrum, tzv. manipúra čakra. 

Viac...

Ďalšie variácie pozície Váha - Tuladandásana

Pozícia Váha – rovnovážny stoj na jednej nohe spojený s vyváženým vedením trupu a druhej nohy do horizontály sa vyznačuje veľkou variabilitou. V tomto článku sa dočítate aké rôzne variácie tohto cviku poznáme. Zacvičíte ich všetky ?

Viac...