Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Ďalšie variácie pozície Váha - Tuladandásana

Pozícia Váha – rovnovážny stoj na jednej nohe spojený s vyváženým vedením trupu a druhej nohy do horizontály sa vyznačuje veľkou variabilitou. V tomto článku sa dočítate aké rôzne variácie tohto cviku poznáme. Zacvičíte ich všetky ?

Autor: Miriam Bellušová, publikované dňa 8. júla 2019

Zo začiatku neistý postoj sa s pribúdajúcou praxou stane stabilným a postupne ho cvičiaci zušľachťuje rozvíjaním sily pnutia zo stredu dĺžky chrbta. Okrem fyzickej aktivity sa rozvíja aj zmysel pre priestor – telo, ale najmä vedomie človeka vykĺzava zo svojich obvyklých pomerov do okolia a získava skúsenosť s ozajstnou otvorenosťou a neohraničenosťou priestoru. Viac priestoru sa vytvára aj bezprostredne vo vnútri trupu – medzi hrudníkom a brušnou dutinou, čo regenerujúco posilňuje obličky a pankreas a podporuje ich lepšie zapojenie sa do procesu látkovej premeny. Takto vykonanej pozícií hovoríme „váha z 3.centra“ *.

Váha 3.centrum

 

Schopnosť vedieť nasadiť silu rozpínavosti zo strednej časti chrbtice potom otvára cestu pre ďalšie variácie v pozícií Váha. Ak cvičiaci vedie túto rozpínavú silu až do hornej hrudnej chrbtice a jeho hrudník kĺže nielen do dĺžky v horizontále, ale dokáže ho až vydvihnúť vyššie nad úroveň panvy, tak vznikne „váha zo 4. centra“*. Táto zapája do cvičenia aj región srdca a privádza k nemu viac životných, alebo inak povedané, éterických síl. Kým na všetko hmotné a látkové pôsobí zemská tiaž, majú éterické prúdenia, nazývané v joge aj vyanas, na organizmus oživujúce, akoby až levitačné účinky a sú „životom samotným“ v ľudskom hmotnom tele.  

 

Pri ďalšej variácií môže cvičiaci vložiť svoje úsilie do vysokého zdvihnutia nohy, a to až nad úroveň trupu. Vyžaduje to od neho schopnosť sústredenej koncentrácie sily do oblasti krížovej kosti a bokov, súčasne zo stojnej nohy, ako aj z nohy, ktorú zdvíha. Takéto zhromažďovanie sily do centra v oblasti panvy vytvára mimoriadnu stabilitu stoja a pocit ľahkosti v zdvíhajúcej sa nohe. Opäť môžeme hovoriť o účinkoch éterických síl, ktoré nášmu telu otvárajú nové možnosti pohybu. Vzniká „váha z 2.centra“. 

Váha 2.centrum

 

Rovnako tak horné končatiny a nohy sú príležitosťou pre variácie Váhy. Voľný pohyb paží môže sprevádzať prechod zo stoja do predklonu. Paže vtedy pôsobia ako krídla nadľahčujúce trup. Pomáhajú aj k lepšiemu otvoreniu hrudníka a uvoľneniu regiónu šije a pliec.
Nohu, ktorá smeruje do zanoženia, možno v prípravnej fáze najprv vysoko prednožiť a potom do zanoženia dynamicky prekĺznuť spredu.


Najvýraznejšou pohybovou variáciou je váha s výkrutom. Vtedy sa váha z 3.centra stranovo otvorí a v bočnej rovine tela sa cvičiaci plynulo preusporiada do váhy bokom. Prechod z predklonu na jednej nohe do bočného úklonu vyžaduje stabilitu stoja, koordináciu pohybov a zmysel pre členenie chrbtice v jej rôznych úsekoch. Okrem toho je dôležitá priestorová orientácia a pokojné zmyslové vnímanie okolia.

 

 

Pozícia Váha má viacero zásadných liečivých účinkov. V dvoch odborných článkoch ich zaujímavo popisuje Heinz Grill.

https://heinz-grill.de/entlastung-energetisierung-venen/

https://heinz-grill.de/yoga-standwaage-kreislauf/

 

 

Poznámka:
*) pod pojmom centrum sa tu chápe tzv. energetické centrum, alebo inak povedané cakra. Pozdĺž ľudskej hlavy a chrbta nájdeme 7 centier - sahasrara cakra, ajna cakra, visuddha cakra, anahata cakra, manipura cakra, svadhisthana cakra, muladhara cakra. Každé z nich súvisí s určitými kvalitami ľudskej duše a zároveň má svoju súvislosť s hormonálnymi žľazami v organizme. Cieľom jogových pozícií nie je čistenie, otváranie alebo roztáčanie týchto čakier, ako sa môžete dočítať v populárnych jogových časopisoch alebo weboch. To by bol príliš lapidárny cieľ a bezcieľna aktivita.

Len zmysluplná jogová práca a rozvíjanie pokročilosti jogových pozícií tieto centrá skutočne usporiada do prirodzenej rovnováhy a najmä, takéto prekonávanie sa školí človeka v jeho morálnych kvalitách a duševných vlastnostiach (trpezlivosť, schopnosť koncentrácie, budovanie pokoja a iné), čím nastáva celkové harmonické zlepšenie telesného aj psychického zdravia.


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: