Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Poloha Polmesiac (āňjaneyāsana)

Estetická a jemná jogová pozícia polmesiac kladie na cvičiaceho nárok  rozprestretia sa medzi dolným a horným priestorom. Dva oblúky - oblúk nôh a oblúk chrbtice - sa harmonicky dopĺňajú a z formy cviku vyžaruje pokoj a rozvaha.

 

V jogovej pozícií polmesiac  (sanskr.= āňjaneyāsana)  sa prejavuje úsilie človeka nadviazať intenzívny vzťah k zemi a súčasne vyrastať do široko sa otvárajúceho horného priestoru. Bez náhlenia a starostlivo budujúc obidva oblúky, cvičiaci súčasne poklesáva k zemi a stúpa nahor do záklonu, udržiava rovnováhu a voľný dych a zažíva seba samého v odvážnom otvorení sa priestoru. Toto mimoriadne intenzívne úsilie cvičiaceho je sprevádzané pokojom a rozvahou vo vedomí a voľným, popusteným dychom.

 

 

K vykonaniu

Pred samotným vykonaním pozície polmesiac je vhodné prípravné pozorovanie jej obrazu v ideálnej, estetickej forme, napr. na fotografiách. Pekná forma týchto jogových pozícií vzniká vtedy, keď vedomie privedie telo až na hranicu jeho súčasných možností. Snaha priblížiť sa ideálnej forme motivuje cvičiaceho k postupnému prekračovaniu týchto hraníc a rozvíja záklonové možnosti chrbtice.

Začnite v kľaku na pravom kolene, chodidlo ľavej nohy položte na zem vo vzdialenosti asi 40 cm pred  panvou a preneste naň váhu tela. Usilujte sa poklesnúť panvou k zemi tak nízko, ako je možné. Pravú nohu posuňte za seba, tým že pohnete kolenom mierne dozadu. V ideálnom prevedení je pravá noha takmer vystretá a ľavá noha je v kolene zovretá až do ostrého uhla. Udržiavajte klesanie po dobu aspoň jednej minúty a vynakladajte úsilie, aby sa trup nepredkláňal ponad stehno ľavej nohy dopredu. Keď ste pekne vybudovali nízky postoj, uvedomujte si región krížovej kosti a silne sa z nôh zhromažďujte, centrujte do krížov. Zapojenie sily v spodnom chrbte citeľne vzpriamuje trup a odľahčuje ho. Pokojne dýchajte.

 

 

 

V ďalšom kroku vediete paže širokým kruhom ponad hlavu a spájate ich dlaňami k sebe. Plecia uvoľňujete a pozornosťou smerujete do oblasti stredného chrbta, asi na úrovni spodných rebier. Začínate utvárať druhý smer pohybu, vykĺzavajúci rast zo stredného chrbta, sprvu nahor a postupne, otváraním hrudníka a ramien až do záklonu. Pri dosiahnutí hranice možného pohybu nahor ostávate v pozícií, voľne dýchate a pozorujete vytvorenú formu tela, intenzívne rozpriahnutie medzi zemou a otvoreným priestorom.

Potom môžete ešte raz silne zapojiť spodný chrbát a znova kúsok povyrásť do záklonu. Výdrž v tomto kroku je individuálna, primeraná schopnosti udržiavať pnutie pozdĺž chrbtice, voľný dych a najmä pokoj a nadhľad vo vedomí.

 

 

Z pozície sa vrátite rovnakým spôsobom, ako ste ju zaujali – zdvihnete trup do zvislej línie, širokým kruhovým pohybom spustíte paže k zemi a posadíte sa na lýtka a päty. Pre uvoľnenie chrbta môžete krátko zacvičiť polohu dieťaťa – predkloniť sa trupom k zemi, oprieť čelo o zem, paže položiť vedľa trupu a ostať v uvoľnenom sede. Teraz môžete celé cvičenie zopakovať s vystriedanými nohami.

 

Úvaha sprevádzajúca toto cvičenie: 

Vedomie človeka túži po rozvoji, túži spoznávať zákony bytia na zemi a v celom vesmíre. Zaoberá sa rôznymi myšlienkami, spoznáva ich a  túži uplatniť svoje poznanie na zemi v prospech iných ľudí. Toto vyžaduje aktívne zapájanie svojich síl a schopností, trpezlivosť a stále nasledovanie svojho cieľa napriek prekážkam.
 

 


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: