Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

... príležitosť stretnúť sa

AD-portál  je tu pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitnú jogu a duševné poznanie.  Joga ako celostná disciplína rozvíja nielen telesné, ale aj duševné možnosti človeka. 

Naším cieľom je prinášať Vám inšpirácie a podnety pre napredovanie a zušľachťovanie života prostredníctvom rozvoja myslenia, cítenia a vôle.

V našom online kníhkupectve nájdete knihy vydané vo Vydavateľstve AD-joga, ďalej preklady diel z oblasti jogy a antropozofie, diela popredných európskych filozofov a psychológov, aj súdobé diela slovenských a českých autorov. 

Kurzy jogy v našej Škole jogy AD-joga kladú dôraz na celostný rozvoj človeka a umelecko-pohybovú koncepciu jogy. Jogové cviky sú aktívne, rozvojové a prepájame ich s vnútornými obsahmi, ktoré možno ďalej rozvíjať a napĺňať aj v každodennom živote. 

V časti Inšpirácie nielen o joge Vám prinášame kaleidoskop informácií z oblasti jogy, individuálnej spirituality, podpory zdravia a ďalších oblastí, aj podnety pre Vašu jogovú prax a osobnostný rozvoj.

 

 

Školu jogy & Vydavateľstvo AD-joga otvorila a vedie jogová učiteľka, Miriam Bellušová. Jej dlhoročná účasť na inšpiratívnych kurzoch jogy v Akadémií vzdelávania a jogy ÁSANA, ktorá sa datuje od roku 2007 a štúdium publikácií o joge a súvislostiach duchovného života od autora Heinza Grilla,  vyústili do rozhodnutia pôsobiť ako jogová učiteľka. V roku 2016 absolvovala kurz vzdelávania učiteľov jogy, ktoré organizovalo občianske združenie Nová jogová vôľa. Vedie kurzy jogy v Bratislave a jej okolí. Od roku 2018 lektorsky spolupracuje  s Ligou proti rakovine na kurzoch jogy pre onkologických pacientov. Ďalej sa venuje prekladom odborných článkov z oblasti jogy a individuálnej spirituality do slovenského jazyka, aby boli priamo dostupné aj pre slovenských a českých záujemcov.

Od roku 2021 pôsobí aj ako vydavateľka knižnej literatúry, a to predovšetkým prekladov kníh z oblasti jogy a antropozofie. Popri vydavateľskej činnosti spravuje online AD-portál, kde čitateľ nájde na jednom mieste online kníhkupectvo, inšpiratívne knihy a rôzne ďalšie inšpirácie pre zušľachťovanie osobného potenciálu. Do budúcna na ňom predstaví tiež autorské umelecké diela slovenských autorov z oblasti fotografie, výtvarného umenia a iných.

Sama hovorí: "Jogu vnímam ako tvorivú aktivitu, ktorá nielen zlepší fyzické možnosti, ale predovšetkým rozvíja duševné kvality každého človeka. Tento vnútorný potenciál jogy som spoznala vďaka jogovému konceptu tzv. Novej jogovej vôle. Je založený na umeleckom utváraní jogových pozícií, na škole voľného, slobodného dychu a na venovaní pozornosti vonkajším okolnostiam života, čím vzniká prirodzená ochrana voči úzkostným alebo depresívnym náladám. Joga má vďaka tvorivému prístupu veľmi priaznivé účinky na imunitný systém a podnecuje ľudí k novému začiatku v živote."